Till startsidan
Hefab Redovisning\Creativ Redovisning\Älvsjögruppen

Nytt för 2017

Här kommer lite nyheter för år 2017.

SKATTER

Brytpunkten för statlig inkomstskatt på 20% är i år 451 900kr (443 200kr år 2016). Det innebär att man kan ta ut ca 36 900kr i månadslön innan det blir statlig skatt.
På inkomster över 651 400kr är den 25%(638 800kr för år 2014). 
Den schablonmässiga utdelning man får ta i fåmansföretag är för inkomståret 2016 159 775kr (2,75 pbb). När det gäller utdelning med löneunderlag som beräkningsgrund så är reglerna även där förändrade med utökade utdelningsmöjligheter. Ni bör dock kontakta er redovisningskonsult/revisor för hjälp eftersom reglerna är

 

Nytt om K2/K3 med anledning av ny årsredovisningslag/ÅRL

Från räkenskapsår som påbörjas från och med 20160101 gäller den nya årsredovisningslagen vilket innebär att Bokföringsnämden anpassat sina allmänna råd, dagligen kallde K2 respektive K3 för mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar. I stort sett innebär det att upplysningskraven (noter) har minskats och förenklats. Bl annat så har noten om eget kapital slopats och i stället ska upplysning om detta ske i förvaltningsberättelsen. Ävensom innehållet i noten om anställda har minskat i omfång. Kontakta gärna er redovsingskonsult eller revisor så får Ni veta mer.

 

Lättnadsregler vid beskattningen av bostadsförmån i oäkta bostadsrättsförening

En viss del av bostadsförmånen (utdelningen) kan vara skattefri enligt de så kallade lättnadsreglerna. Om det finns något lättnadsutrymme kvar när du säljer lägenheten har du rätt att räkna av detta från vinsten vid försäljningen. Lättnadsreglerna har tagits bort, men får användasunder en övergångsperiod till och med inkomståret 2015 (deklarationen 2016). Lättnadsbeloppet beräknar du på blankett K12.

 

Tillbaks